Zellhof je ...

.. táboříště s celoročním provozem s třemi plně zařízenými budovami, ve kterých jsou ubytované oddíly zcela soběstačné. V budovách je centrální vytápění a mohou být využívány po celý rok. Mimo letní sezóně jen omezený provoz není možný.

V cenách jsou zahrnuty následující služby:

  • využívání přístupu k jezeru (máme vlastní molo),
  • využívání fotbalového a volejbalového hřiště, stolního tenisu - míče a pálky jsou k dispozici,
  • využívání haly pro případ špatného počasí,
  • využívání chladného sklípku na potraviny podléhající zkáze,
  • dřevo na táborové stavby, do kuchyně a na táborové ohně,
  • stoly a lavice (prosíme o ohlášení předem),
  • všechny poplatky a daně,
  • odvoz roztříděného odpadu,
  • stavební kolečko,
  • bezplatné připojení k internetu.